آموزش PHP – عملگرها در php

  • منتشر شده در تاریخ

آموزش PHP

در قسمت قبلی با توابع کار با رشته ها در PHP آشنا شدیم. در این بخش از سری آموزش php قصد داریم عملگرها در php یا همان Operators را آموزش بدیم.

 

عملگرها در php چیست

عملگرها (Operators) علامت هایی هستند که به مفسر PHP می گویند که عملیاتی انجام دهد. برای مثال, علامت به علاوه (+) به php می گوید که دو متغیر یا مقدار را جمع کند, در حالی علامت بزرگتر-از (>) یک اپراتور است که دو مقدار را مقایسه می کند.

لیست های زیر تفاوت در استفاده بین عملگرها در php را شرح می دهد.

 

عملگرهای ریاضی (Arithmetic) در php

عملگرهای ریاضی برای انجام عملیات محاسباتی مثل جمع, تفریق, ضرب و غیره به کار می رود:.

لیست کامل عملگرهای ریاضی در php را می بینید :

اپراتور توضیحات مثال نتیجه
+ جمع $x + $y جمع مقادیر $x و $y
- منها $x - $y منهای مقدار $x از $y
* ضرب $x * $y ضرب مقدار $x از $y
/ تقسیم $x / $y خارج قسمت مقدار $x از $y
% باقی مانده $x % $y باقی مانده تقسیم $x بر $y

مثال زیر به شما نحوه کار این عملگرها در کد را نشان می دهد :

همچنین کار با اعداد در PHP را نیز می توانید مطالعه کنید.

 

عملگر انتساب (Assignment Operators) در php

عملگرهای انتساب برای اختصاص دادن مقادیر برای متغیرها استفاده می شود.

اپراتور توضیحات مثال مشابه
= مساوی یا اختصاص دادن x = y x = y
+= اضافه و مساوی x += $ x = x + y
-= منها و مساوی x -= y x = x - y
*= ضرب و مساوی x *= y x = x * y
/= تقسیم و مساوی x /= y x = x / y
%= تقسیم و مساوی باقی مانده x %= y x = x % y

مثال زیر به شما نحوه کار عملگرهای انتساب در کد را نشان می دهد :

 

عملگر مقایسه ای (Comparison) در php

عملگرهای مقایسه ای برای مقایسه بین دو مقدار در یک مدل بولین (خروجی boolean) استفاده می شود.

اپراتور نام مثال نتیجه
== مساوی x == y اگر x مساوی y باشد پس true
=== مشابه x === y اگر x مساوی y باشد و نوع داده آنها نیز برابر باشد پس true
!= نامساوی x != y اگر x مساوی y نباشد پس true
!== غیرمشابه x !== y اگر x , y مساوی نباشند یا غیرمشابه باشد پس true
< کمتر از x < y اگر x کمتر از y باشد پس true
> بیشتر از x > y اگر x بیشتر از y باشد پس true
>= بیشتر از یا مساوی با x >= y اگر x بیشتر یا مساوی y باشد پس true
<= کمتر از یا مساوی با x <= y اگر x کمتر یا مساوی y باشد پس true

مثال زیر به شما نحوه کار عملگرهای مقایسه ای در کد را نشان می دهد :

 

عملگرهای افزایشی و کاهشی در php

عملگرهای افزایشی و کاهشی (increment/decrement) برای افزایش یا کاهش مقدار متغیر استفاده می شوند :

اپراتور نام عمل
++x اضافه کردن از قبل اضافه کردن یکی به x و بعد برگشت دادن آن
x++ اضاه کردن از بعد برگشت دادن x و بعد اضافه کردن یکی به آن
--x کم کردن از قبل کم کردن یکی از x و بعد برگشت دادن آن
x-- کم کردن از بعد برگشت دادن x و بعد کم کردن یکی از آن

مثال زیر به شما نحوه کار عملگرهای افزایشی و کاهشی در کد را نشان می دهد :

 

عملگرهای منطقی (Logical) در PHP

عملگرهای منطقی برای ترکیب شرط ها استفاده می شود.

Operator Name Example Result
and And $x and $y اگر هر دوی $x و $y برابر true باشند, شرط true است
or Or $x or $y اگر یکی از $x و $y برابر true باشند, شرط true است
xor Xor $x xor $y اگر یکی از $x و $y (نه هر دو باهم) برابر true باشند, شرط true است
&& And $x && $y اگر هر دوی $x و $y برابر true باشند, شرط true است
|| Or $x || $y اگر یکی از $x و $y برابر true باشند, شرط true است
! Not !$x اگر هیچ کدام از $x و $y برابر true نباشند, شرط true است

مثال زیر به شما نحوه کار عملگرهای منطقی در کد را نشان می دهد :

 

عملگرهای رشته (String) در PHP

دو عملگر (operator) مخصوص رشته ها طراحی شده است که بصورت زیر هستند :

اپراتور توضیحات مثال نتیجه
+ چسباندن str1 . str2 چسباندن str1 و str2
+= چسباندن و مساوی str1 .= str2 اضافه کردن str2 به str1

مثال زیر به شما نحوه کار عملگرهای رشته در کد را نشان می دهد :

 

عملگرهای آرایه (Arrray) در PHP

عملگرهای آرایه برای مقایسه آرایه ها استفاده می شوند:

اپراتور نام مثال نتیجه
+ Union $x + $y ترکیب $x و $y
== Equality $x == $y اگر جفت کلید/مقدار هر دو یکسان باشد, true است
=== Identity $x === $y اگر جفت کلید/مقدار هر دو از لحاظ مقدار و نوع داده یکسان باشد, true است
!= Inequality $x != $y اگر $x برابر $y نباشد, true است
<> Inequality $x <> $y اگر $x برابر $y نباشد, true است
!== Non-identity $x !== $y اگر $x از لحاظ مقدار و نوع داده برابر $y نباشد, true است

مثال زیر به شما نحوه کار عملگرهای آرایه در کد را نشان می دهد :

 

عملگر spaceship در PHP

عملگر spaceship (سفینه فضایی) یکی از ویژگی های جدید PHP 7 می باشد . از این عملگر (<=>) برای مقایسه دو عبارت استفاده می شود . همچنین به نام عملگر ترکیبی مقایسه ای معروف است.

عملگر spaceship اگر هر دو برابر باشند۰ را برگشت می دهد, اگر چپ بزرگتر باشد ۱ و اگر راست بزرگتر باشد

بنابراین به سادگی یک مقایسه سه طرفه را همانطور که در جدول می بینید, ارایه می دهد.

Operator <=> Equivalent
$x < $y ($x <=> $y) === -1
$x <= $y ($x <=> $y) === -1 || ($x <=> $y) === 0
$x == $y ($x <=> $y) === 0
$x != $y ($x <=> $y) !== 0
$x >= $y ($x <=> $y) === 1 || ($x <=> $y) === 0
$x > $y ($x <=> $y) === 1

مثال زیر به شما نحوه کار عملگرهای آرایه در کد را نشان می دهد :

 

امیدوارم در این بخش آموزش PHP, از عملگرها  در php نهایت استفاده را برده باشید.

در بخش بعدی با دستور شرطی if…Else در PHP آشنا می شویم.

هر سوالی داشتید ، از قسمت نظرات ارسال کنید . سریعا ، پاسخگوی سوالات شما هستیم .

موفق باشید

حسن شفیعی علاقه خاصی به برنامه نویسی وب و موبایل دارم و هر روز تلاش می کنم به این حوزه مسلط تر شوم و اطلاعاتم را به شکل کاربردی برای علاقه مندان در وب به اشتراک بگذارم. توصیه من: هاست میهن وب‎هاست
مطالب زیر را حتما بخوانید
دیدگاه کاربران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوره های آموزشی